Cong ty TNHH Dau Tu va San Xuat Ha Hung
Đối tác kinh doanh
LS
ABB
Mikro
Cadivi
Siemens
Misubishi
 
 
San pham khuyen mai
Chi tiết sản phẩm
Khoa AB102
Khóa AB102
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: AB102
Tình trạng: Còn hàng
Products' brief
Material:Zinc die-casting shaft,M.S. Zinc plating cam screw rod
Form

Dimensions

 Product Number

L1

L2

L3

B1

B2

H


Zinc die-casting housing


luminium housing


PA-6 housing


Gray chrome plating


Black powder coated


Gray spray paint


Black powder coated


Gray spray paint

150

141

140

38

30

28/25/22

AB102-1-1.2

AB102-1-1.3

AB102-1-1.8

AB102-1-1A.3

AB102-1-1A.8

 

110

102.5

100

34

27

28/25/22

AB102-2-1.2

AB102-2-1.3

AB102-2-1.8

AB102-2-1A.3

AB102-2-1A.8

 

76

62.5

65

27

23.5

16.5/15/13.5

AB102-3-1.2

AB102-3-1.3

AB102-3-1.8

 

 

 

 

150

141

140

38

30

22~64

AB102-1-2.2

AB102-1-2.3

AB102-1-2.8

AB102-1-2A.3

AB102-1-2A.8

 

 

110

102.5

100

34

27

22~64

AB102-2-2.2

AB102-2-2.3

AB102-2-2.8

AB102-2-2A.3

AB102-2-2A.8

 

150

141

140

40

30

26/23/20

 

 

 

 

 

AB102-1-1P.6

110

102.5

100

34

27

26/23/20

 

 

 

 

 

AB102-2-1P.6

76

62.5

65

29

23.5

15.5/14/12.5

 

 

 

 

 

AB102-3-1P.6