Cong ty TNHH Dau Tu va San Xuat Ha Hung
Đối tác kinh doanh
LS
ABB
Mikro
Cadivi
Siemens
Misubishi
 
 
San pham khuyen mai
Chi tiết sản phẩm
Gen Co Nhiet Dung Boc Thanh Cai Dong
Gen Co Nhiệt Dùng Bọc Thanh Cái Đồng
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: VDRS
Hãng sản xuất: China
Tình trạng: Còn hàng
GHEN CO NHIỆT DÙNG BỌC THANH CÁI TỦ ĐIỆN 
Quy cách  Xuất xứ  M/cuộn 
VDRS-Ø1 China 400m/cuộn
VDRS-Ø1,5 China 400m/cuộn
VDRS-Ø2 China 400m/cuộn
VDRS-Ø2,5 China 400m/cuộn
VDRS-Ø3 China 400m/cuộn
VDRS-Ø3,5 China 400m/cuộn
VDRS-Ø4 China 400m/cuộn
VDRS-Ø4,5 China 100m/cuộn
VDRS-Ø5 China 100m/cuộn
VDRS-Ø6 China 100m/cuộn
VDRS-Ø7 China 100m/cuộn
VDRS-Ø8 China 100m/cuộn
VDRS-Ø9 China 100m/cuộn
VDRS-Ø10 China 100m/cuộn
VDRS-Ø11 China 100m/cuộn
VDRS-Ø12 China 100m/cuộn
VDRS-Ø13 China 100m/cuộn
VDRS-Ø14 China 100m/cuộn
VDRS-Ø15 China 100m/cuộn
VDRS-Ø16 China 100m/cuộn
VDRS-Ø18 China 100m/cuộn
VDRS-Ø20 China 25m/cuộn
VDRS-Ø25 China 25m/cuộn
VDRS-Ø30 China 25m/cuộn
VDRS-Ø35 China 25m/cuộn
VDRS-Ø40 China 25m/cuộn
VDRS-Ø45 China 25m/cuộn
VDRS-Ø50 China 25m/cuộn
VDRS-Ø60 China 25m/cuộn
VDRS-Ø70 China 25m/cuộn
VDRS-Ø80 China 25m/cuộn
VDRS-Ø90 China 25m/cuộn
VDRS-Ø100 China 25m/cuộn
VDRS-Ø120 China 25m/cuộn
VDRS-Ø150 China 25m/cuộn
VDRS-Ø175 China 25m/cuộn
VDRS-Ø200 China 25m/cuộn