Cong ty TNHH Dau Tu va San Xuat Ha Hung
Đối tác kinh doanh
LS
ABB
Mikro
Cadivi
Siemens
Misubishi
 
 
San pham khuyen mai
Chi tiết sản phẩm
Dau cot dong tran RNB
Đầu cốt đồng trần RNB
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: RNB
Hãng sản xuất: Việt Nam, Đài Loan ,Ấn Độ , Thái Lan
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Non-Insulated Ring Terminals

Wire range:0.5~1.5mm2 (A.W.G. 22~16) Imax=19A

Item No

Stud size

Dimension(mm)

 

 

d2

B

L

F

E

RNB1.25-3.2

#4

3.20

5.70

12.60

4.95

4.80

3.40

1.70

RNBS1.25-3.5

#6

3.70

5.70

12.60

4.95

RNBM1.25-3.5

#6

3.70

6.60

14.40

6.30

RNBL1.25-3.5

#6

3.70

8.00

15.80

7.00

RNBS1.25-4

#8

4.30

6.60

14.40

6.30

RNBL1.25-4

#8

4.30

8.00

15.80

7.00

RNB1.25-5

#10

5.30

8.00

15.80

7.00

RNBL1.25-5

#10

5.30

9.80

18.00

8.50

RNBS1.25-6

1/4.

6.40

9.80

18.00

8.50

RNB1.25-6

1/4.

6.40

11.60

21.80

11.10

RNB1.25-8

5/16.

8.40

11.60

21.80

11.10

RNB1.25-10

3/8.

10.50

13.60

25.50

13.90

RNB1.25-12

1/2.

13.00

19.20

31.00

16.50

Wire range: 1.5~2.5mm2 (A.W.G. 16~14) Imax=27A

Item No

Stud size

Dimension(mm)

 

 

d2

B

L

F

E

RNB2-3.2

#4

3.20

6.60

12.30

4.30

4.80

4.10

2.30

RNBS2-3.5

#6

3.70

6.60

12.30

4.30

RNBM2-3.5

#6

3.70

6.60

16.00

7.00

RNBL2-3.5

#6

3.70

8.50

16.80

7.75

RNBS2-4

#8

4.30

8.50

16.00

7.00

RNBL2-4

#8

4.30

9.50

16.80

7.75

RNBS2-5

#10

5.30

8.10

16.80

7.75

RNBL2-5

#10

5.30

9.50

16.80

7.25

RNB2-6

1/4.

6.40

12.00

21.80

11.00

RNB2-8

5/16.

8.40

12.00

21.80

11.00

RNB2-10

3/8.

10.50

13.60

25.50

13.90

RNB2-12

1/2.

13.00

19.20

31.00

16.50

Wire range: 2.5~4mm2 (A.W.G. 14~12) Imax=37A

Item No

Stud size

Dimension(mm)

 

 

d2

B

L

F

E

RNB3.5-4

#8

4.30

8.00

18.00

7.70

6.00

5.00

3.00

RNBS3.5-5

#10

5.30

8.00

18.00

7.70

RNBL3.5-5

#10

5.30

12.00

21.40

7.70

RNB3.5-6

1/4.

6.40

12.00

21.40

7.70

RNB3.5-8

5/16.

8.40

15.00

27.00

13.50

RNB3.5-10

3/8.

10.50

15.00

27.00

13.50

Wire range: 4~6mm2 (A.W.G. 12~10) Imax=48A

Item No

Stud size

Dimension(mm)

 

 

d2

B

L

F

E

RNB5.5-3.5

#6

3.70

7.20

15.70

5.90

6.80

5.60

3.40

RNBS5.5-4

#8

4.30

7.20

15.70

5.90

RNBL5.5-4

#8

4.30

9.50

19.80

8.30

RNB5.5-5

#10

5.30

9.50

19.80

8.30

RNB5.5-6

1/4.

6.40

12.00

25.80

13.00

RNB5.5-8

5/16.

8.40

15.00

28.00

13.70

RNB5.5-10

3/8.

10.50

15.00

28.00

13.70

RNB5.5-12

1/2.

13.00

19.20

32.40

16.00

Wire range: 6~10mm2 (A.W.G. 8) Imax=62A

Item No

Stud size

Dimension(mm)

 

 

d2

B

L

F

E

RNB8-4

#8

4.30

8.80

23.80

9.30

8.50

7.20

4.50

RNBS8-5

#10

5.30

8.80

23.80

11.10

RNBM8-5

#10

5.30

12.00

23.80

9.30

RNBL8-5

#10

5.30

15.00

29.80

13.80

RNBS8-6

1/4.

6.40

12.00

23.80

9.30

RNBL8-6

1/4.

6.40

15.00

29.80

13.80

RNB8-8

5/16.

8.40

15.00

29.80

13.80

RNB8-10

3/8.

10.50

15.00

29.80

13.80

RNB8-12

1/2.

13.00

20.00

33.50

15.00

Wire range: 10~16mm2 (A.W.G. 6) Imax=88A

Item No

Stud size

Dimension(mm)

 

 

d2

B

L

F

E

RNB14-4

#8

4.30

12.00

29.80

13.30

10.50

9.00

5.80

RNB14-5

#10

5.30

12.00

29.80

13.30

RNBS14-6

1/4.

6.40

12.00

29.80

13.30

RNBL14-6

1/4.

6.40

16.00

32.80

13.30

RNB14-8

5/16.

8.40

16.00

32.80

14.50

RNB14-10

3/8.

10.50

16.00

32.80

14.50

RNB14-12

1/2.

13.00

22.00

41.00

19.50

Wire range: 16~25mm2 (A.W.G. 4) Imax=115A

Item No

Stud size

Dimension(mm)

 

 

d2

B

L

F

E

RNBS22-5

#10

5.30

12.20

33.20

14.50

12.00

11.50

7.70

RNBL22-5

#10

5.30

16.50

33.70

13.50

RNBS22-6

1/4.

6.40

12.20

33.20

14.50

RNBL22-6

1/4.

6.40

16.50

33.70

13.50

RNB22-8

5/16.

8.40

16.50

33.70

13.50

RNB22-10

3/8.

10.50

16.50

33.70

13.50

RNB22-11

5/16.

11.50

22.00

42.50

19.50

RNB22-12

1/2.

13.00

22.00

42.50

19.50

Wire range: 25~35mm2(A.W.G. 2) Imax=160A

Item No

Stud size

Dimension(mm)

 

 

d2

B

L

F

E

RNB38-5

#10

5.30

15.30

39.00

18.30

14.00

13.30

9.40

RNB38-6

1/4.

6.40

15.30

39.00

18.30

RNBS38-8

5/16.

8.40

15.30

39.00

18.30

RNBL38-8

5/16.

8.40

22.00

42.70

17.70

RNBS38-10

3/8.

10.50

15.30

39.00

18.30

RNBL38-10

3/8.

10.50

22.00

42.70

17.70

RNB38-11

7/16.

11.50

22.00

42.70

17.70

RNB38-12

1/2.

13.00

22.00

42.70

17.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-Insulated Ring Terminals

Wire range: 35~50mm2(A.W.G. 1/0) Imax=215A

Item No

Stud size

Dimension(mm)

 

 

d2

B

L

F

E

RNB60-6

1/4.

6.40

22.00

49.70

20.70

18.00

15.40

11.40

RNB60-8

5/16.

8.40

RNB60-10

3/8.

10.50

RNB60-11

7/16.

11.50

RNB60-12

1/2.

13.00

RNB60-14

9/16.

15.00

32.00

57.50

23.50

 

 

 

RNB60-16

5/8.

17.00

 

 

 

RNB60-18

11/16.

19.00

 

 

 

RNB60-20

3/4.

21.00

 

 

 

RNB60-22

7/8.

23.00

 

 

 

Wire range: 50~70mm2(A.W.G. 2/0) Imax=235A

Item No

Stud size

Dimension(mm)

 

 

d2

B

L

F

E

RNB70-6

1/4.

6.40

24.00

51.00

20.00

19.00

17.50

13.30

RNB70-8

5/16.

8.40

RNB70-10

3/8.

10.50

RNB70-11

7/16.

11.50

RNB70-12

1/2.

13.00

RNB70-14

9/16.

15.00

32.00

61.00

26.00

 

 

 

RNB70-16

5/8.

17.00

 

 

 

RNB70-18

11/16.

19.00

 

 

 

RNB70-20

3/4.

21.00

 

 

 

RNB70-22

7/8.

23.00

 

 

 

Wire range: 70~95mm2 (A.W.G. 3/0) Imax=255A

Item No

Stud size

Dimension(mm)

 

 

d2

B

L

F

E

RNB80-6

1/4.

6.40

27.00

54.20

20.70

20.00

19.50

14.50

RNB80-8

5/16.

8.40

RNB80-10

3/8.

10.50

RNB80-11

7/16.

11.50

RNB80-12

1/2.

13.00

RNB80-14

9/16.

15.00

32.00

68.00

32.00

 

 

 

RNB80-16

5/8.

17.00

 

 

 

RNB80-18

11/16.

19.00

 

 

 

RNB80-20

3/4.

21.00

 

 

 

RNB80-22

7/8.

23.00

 

 

 

Wire range: 95~120mm2(A.W.G. 4/0) Imax=300A

Item No

Stud size

Dimension(mm)

 

 

d2

B

L

F

E

RNB100-6

1/4.

6.40

28.50

55.60

20.40

21.00

22.10

16.40

RNB100-8

5/16.

8.40

RNB100-10

3/8.

10.50

RNB100-11

7/16.

11.50

RNB100-12

1/2.

13.00

RNB100-14

9/16.

15.00

32.00

69.00

32.00

 

 

 

RNB100-16

5/8.

17.00

 

 

 

RNB100-18

11/16.

19.00

 

 

 

RNB100-20

3/4.

21.00

 

 

 

RNB100-22

7/8.

23.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wire range: 120~150mm2 (A.W.G. 250/300MCM) Imax=395A

Item No

Stud size

Dimension(mm)

 

 

d2

B

L

F

E

RNB150-8

5/16.

8.40

36.00

66.00

23.00

27.00

26.60

19.50

RNB150-10

3/8.

10.50

RNB150-11

7/16.

11.50

RNB150-12

1/2.

13.00

RNB150-14

9/16.

15.00

RNB150-16

5/8.

17.00

36.00

81.00

36.00

 

 

 

RNB150-18

11/16.

19.00

 

 

 

RNB150-20

3/4.

21.00

 

 

 

RNB150-22

7/8.

23.00

 

 

 

RNB150-24

15/16.

25.00

 

 

 

RNB150-27

1.00

28.00

 

 

 

Wire range: 150~185mm2 (A.W.G. 300/350MCM) Imax=440A

Item No

Stud size

Dimension(mm)

 

 

d2

B

L

F

E

RNB180-8

5/16.

8.40

38.50

69.00

24.50

28.50

28.60

21.00

RNB180-10

3/8.

10.50

RNB180-11

7/16.

11.50

RNB180-12

1/2.

13.00

RNB180-14

9/16.

15.00

RNB180-16

5/8.

17.00

38.50

86.60

39.00

 

 

 

RNB180-18

11/16.

19.00

 

 

 

RNB180-20

3/4.

21.00

 

 

 

RNB180-22

7/8.

23.00

 

 

 

RNB180-24

15/16

25.00

 

 

 

RNB180-27

1.00

28.00

 

 

 

Wire range: 185~240mm2 (A.W.G. 400/500MCM) Imax=470A

Item No

Stud size

Dimension(mm)

 

 

d2

B

L

F

E

RNB200-8

5/16.

8.40

44.00

72.00

24.50

31.50

32.60

24.00

RNB200-10

3/8.

10.50

RNB200-11

7/16.

11.50

RNB200-12

1/2.

13.00

RNB200-14

9/16.

15.00

RNB200-16

5/8.

17.00

44.00

91.10

37.50

 

 

 

RNB200-18

11/16.

19.00

 

 

 

RNB200-20

3/4.

21.00

 

 

 

RNB200-22

7/8.

23.00

 

 

 

RNB200-24

15/16

25.00

 

 

 

RNB200-27

1.00

28.00

 

 

 

Wire range: 300~400mm2 (A.W.G. 500/600MCM) Imax=650A

Item No

Stud size

Dimension(mm)

 

 

d2

B

L

F

E

RNB325-8

1/4.

8.40

50.00

88.00

33.50

35.50

37.10

28.00

RNB325-10

5/16.

10.50

RNB325-11

3/8.

11.50

RNB325-12

7/16.

13.00

RNB325-14

1/2.

15.00

RNB325-16

9/16.

17.00

50.50

105.70

45.00

 

 

 

RNB325-18

5/8.

19.00

 

 

 

RNB325-20

11/16.

21.00

 

 

 

RNB325-22

3/4.

23.00

 

 

 

RNB325-24

7/8.

25.00

 

 

 

RNB325-27

1.00

28.00